bơm hỏa tiễn mastra may bom nuoc, may bom cong nghiep, bom pentax, bom inox, bom mastra, bom leo, bom lepono,bom hoa tien mastra,bom nuoc thai mastra,bom bu,bom truc dung.

Chi tiết sản phẩm

bơm hỏa tiễn mastra

bơm hỏa tiễn mastra
Hình khác

S TT

TÊN HÀNG

NGUỒN

CÔNG SUẤT

CỘT ÁP

LƯU LƯỢNG

MODEL

PHASE

HP

KW

H(m)

M3 /h

BƠM THẢ CHÌM CÁNH NHỰA 4 IN

01

R95 - VC - 09 - (Ô 49)

220

1

0.75

60m - 28m

1m3   6m3

02

R95-VC-16

220

2

1.5

16m - 46m

1m3   6m3

03

R95-VC-20

220

3

2.2

60m -140m

1m3   6m3

04

R95-VC-24

220 & 380

4

3

65m - 165m

1m3   6m3

05

R95 - BF - 09 - (Ô 49)

220

1.5

1.1

24m -71m

1 m3   7 m3

06

R95 - BF - 13 - (Ô 49)

220 & 380

2

1.5

100m - 40m

1 m3   7 m3

07

R95 - BF - 18 -  (Ô 60)

220 & 380

3

2.2

127m - 50m 

1 m3   7 m3

08

R95 - BF - 23

220 & 380

4

3

90m - 221m

1 m3   7 m3

09

R95 - DF - 08 - (Ô 60)

220 & 380

2

1.5

27m -56m

1 m3   10 m3

10

R95 - DF - 13 - (Ô 60)

220 & 380

3

2.2

89m - 40m

1 m3   10 m3

12

R95 - DF -17  -   (Ô 60)

380

4

3

118m - 59m

1 m3   10 m3

13

R95 - DF -24  -   (Ô 60)

380

5.5

4

162m - 80m

1 m3   10 m3

14

R95 - DF -30  -   (Ô 60)

380

7.5

5.5

96m -190m

1 m3   10 m3

15

R95 - MA - 10- (Ô 60)

380

3

2.2

29m-44m

8 m3   14 m3

16

R95 - MA - 13 - (Ô 60)

380

4

3

88m - 40m

1 m3   16 m3

17

R95 - MA - 17 - (Ô 60)

380

5.5

4

82m - 59m

8 m3   14 m3

18

R95 - MA - 22 - (Ô 60)

380

7.5

5.5

79m-109m

8 m3   14 m3

19

R95 - DG - 10 - (Ô 60)

380

4

3

44m - 28m

12 m3  - 20 m3

20

R95 - DG - 14 - (Ô 60)

380

5.5

4

62m - 36m

12 m3  - 20 m3

21

R95 - DG - 18 - (Ô 60)

380

7.5

5.5

79m - 59m

12 m3  - 20 m3

22

R95 - DG - 24 - (Ô 60)

380

10

7.5

114m - 83m

12 m3  - 20 m3

Từ khóa liên quan "bơm hỏa tiễn mastra" : bơm hoả tiễn mastra   bơm mastra   bơm chim mastra   may bom hoa tien   may bom nuoc   may bom chim   may bom tang ap   may bom day cao   may bom cong nghiep   bom hoa tien   may bom gia dinh   may bom gia dung   
Sản phẩm cùng nhóm "BƠM MASTRA"

Hỗ trợ Online

Mr.Vuong .0948377709